Megiri Artwork

Velkommen til Megiri Artwork!

Velkommen til Megiri Artwork, her lager vi utrolig masse rart med spraypaint art, det vil si alt fra vanlige bilder til motivlakkering av hele vegger, vi har egentlig ganske få grenser for hvordan våre kunnskaper kan brukes.
Vi håper at bildene våre vekker interesse.

 (Siden er for tiden under utvikling, forbedringer vil bli gjort i nærmeste fremtid)
Kommer snart;
- Tidligere prosjekter
- Flere bilder